Mẹo mở khóa khi lỡ mất chìa ...

28/12/2016

Đây không phải là bài Vẽ đường cho hươu chạy, giúp bọn trộm gì gì đó. Bọn trộm muốn ăn trộm thì cũng không cần phải tham khảo những mẹo này đâu. Mẹo này mình tổng hợp lại để giúp cho mọi người chọn ổ khoá tốt hơn.

Cách phá khoá thì có 1001 cách nhưng chắc hẳn thông minh như thế này thì nhiểu người vẫn chưa biết. Có thể nói ngay cả nhà sản xuất cũng không thể ngờ được luôn đó. Mời mọi người cùng tham khảo: